Muses Radio Player

20 oktober 2017 Geen reacties

Gebruik deze code https://www.muses.org/setup om een radio widget op bijvoorbeeld WordPress te genereren:

What is Muses Radio Player?

Muses Radio Player is an open source Web Player for audio streaming (radio over the internet).

It supports the most popular Audio Codecs: MP3, OGG and AAC and works great with Shoutcast, Icecast2, and other compatible streaming servers.

Muses also has some interesting and necessary features that make it unique like:

HTML5 support (with fallback to Flash).
Automatic reconnection in case of network errors (to ensure that your audience will never get silence).
Smart cache management (to avoid huge memory consumption).
XML Skin Support (to let you create your own skins).
AutoStart option.
HTML Code Generator for your Website (to make the player super easy to install).
Multi Language (with more than 20 languages available!)
Automatic Language Detection
Bidirectional Javascript API (to let you control the player and get notification events using javascript)
Reads Metadata directly from OGG Streamings.
Metadata Loader for MP3 and AAC Streamings.
Configurable Buffering Time.
Optional Fallback Streaming (to increase your service quality).
Introduction Audio Support (to play any audio you want before the streaming).
Support for blind or print-impaired users reading software.

Categorieën:Muziek Tags:

OSX keylogger

19 augustus 2017 Geen reacties

https://github.com/caseyscarborough/keylogger

Mac OS X Keylogger

This repository holds the code for a simple and easy to use keylogger for Mac OS X. It is not meant to be malicious, and is written as a proof of concept. There is not a lot of information on keyloggers or implementing them on Mac OS X, and most of the ones I’ve seen do not work as indicated. This project aims to be a simple implementation on how it can be accomplished on OS X.

Note: This keylogger is currently unable to capture secure input such as passwords. See issue #3 for more information.

Usage

Start by cloning the repository and running the proper make commands, shown below. By default, the application installs to /usr/local/bin/keylogger, which can easily be changed in the Makefile. make install may require root access.

$ git clone https://github.com/caseyscarborough/keylogger && cd keylogger
$ make && make install

The application by default logs to /var/log/keystroke.log, which may require root access depending on your system’s permissions. You can change this in keylogger.h if necessary.

$ keylogger
Logging to: /var/log/keystroke.log

If you’d like the application to run on startup, run the startup make target:

$ sudo make startup

Uninstallation

You can completely remove the application from your system (including the startup daemon) by running the following command (logs will not be deleted):

$ sudo make uninstall

Optional Parameters

You can pass in two optional parameters to the program. The clear option will clear the logs at the default location. Any other argument passed in will be used as the path to the log file for that process. See below:

# Clear the logfile.
$ keylogger clear
Logfile cleared.

# Specify a logfile location.
$ keylogger ~/logfile.txt
Logging to: /Users/Casey/logfile.txt

Categorieën:OSX Tags:

SSH toegang tot docker image en (vnc / root) Ubuntu Desktop creatie

29 juli 2017 Geen reacties

docker logo.jpg

Om via SSH toegang te krijgen tot het Docker image (op OSX), voer de volgende commando’s uit:
Vanaf de terminal SSH naar de Synology:
– sudo ssh admin@192.168.178.x
Op de Synology naar het Airtime image:
– sudo docker exec -it Airtime bash (de imagenaam is hier Airtime maar dat hangt van de naam van het image af)
Nu SSH ingelogd (met Synology admin wachtwoord) in root@Airtime:/#
root@Airtime:/# ls -lah
total 76K
drwxr-xr-x 62 root root 4.0K Jul 29 19:53 .
drwxr-xr-x 62 root root 4.0K Jul 29 19:53 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jul 29 10:01 bin
…..

ROOT creatie consol/ubuntu-xfce-vnc image (werkend)
Voer eerst het commando uit om met ssh in te loggen op de Synology: sudo ssh admin@192.168.178.x
Voer hierna het volgende commando uit
sudo docker run -it –user 0 -p 5901:5901 -p 6901:6901 consol/ubuntu-xfce-vnc /bin/bash

Categorieën:Internet Tags:

Libretime (Airtime radio station) werkt op Synology NAS

29 juli 2017 Geen reacties

Libretime is een update van Airtime en geschikt om een radiostation te draaien op een server.

Aangezien de Synology NAS geen paketten heeft om Libretime te draaien is Docker een oplossing om het wel voor elkaar te krijgen.
Installeer daarom eerst Docker op de NAS en hierna dit image: https://hub.docker.com/r/aquinascomms/docker-libretime/
Dit installeert een container waarop Libretime draait. Wel binnen Docker bij poortinstellingen de lokale poorten van automatisch veranderen in vaste IP-adressen (ik heb 8001 en 8002 ingesteld) anders verspingt het lokale IP-adres bij iedere herstart wat verwarrend is.
Ook wordt een Icecast2 server op de eerder ingevoerde poort 8002 mee-geïnstalleerd, deze heb je later als verwijzing bij de streams settings nodig (zie screenshots)
Libretime heeft postgresql database server nodig om data in weg te schrijven en deze is niet via een Synology pakket te installeren maar moet er eerst een ‘bootstrap’ worden uitgevoerd.
Voer om de setup van Libretime (op http://lokaal ip-adres NAS bij mij 192.168.178..:8001) te kunnen doorlopen daarom eerst de volgende handelingen uit om de bootstrap en daarna postgresql op de Synology te installeren:
Log met ssh in op de Synology NAS:
– sudo ssh admin@ip-adres Synology
– Ga naar de volume1 (schijf) van de Synology: admin@Synology:/# cd /volume1
– Download het juiste bestand voor de Synology: sudo wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross
/unstable/syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
– pas de rechten van het bestand aan: chmod 777 syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
– Voer de bootstrap uit: sudo sh syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh (reboot niet noodzakelijk)
– Test of ipkg (het programma om software te installeren) werkt: root@Synology:/volume1/bootstrap# ipkg
– Update ipkg met het commando: ipkg update
– Installeer de postgres database met het commando: ipkg install postgresql

Log vervolgens met het volgende commando in in het Libretime Docker image: sudo docker exec -it libretime bash en voer daar om de Libretime server te starten de volgende commando’s uit:
– sudo service airtime-playout start
– sudo service airtime-liquidsoap start
– sudo service airtime_analyzer start
– sudo service airtime-celery start
Doorloop nu de 5 installatiestappen in de Libretime interface op http://ip-adres:8001. De standaard inlog in het eerste scherm is gebruikersnaam’airtime’ en wachtwoord ‘airtime’. Klik door de volgende schermen zonder daar veranderingen in aan te brengen.
Als alles goed gegaan is kun je vervolgens op http://ip-adres:8001 inloggen met de standaardinlog ‘admin’ en wachtwoord ‘ admin’ (later veranderen!)
Het kan zijn dat de afgespeelde nummers worden afgebroken tijdens het afspelen. Daarvoor is hier een werkende oplossing die moet worden uitgevoerd in het Docker Libretime image: https://twat.ca/how-to-fix-bug-causing-incorrect-song-lengths-in-airtime-2-5-1-running-on-ubuntu-14-04
Hierna kunnen de muziekbestanden worden geupload en een Calender worden gemaakt om radioshows te starten.

Hieronder een aantal screenshots:

Docker1.jpg
Docker Libretime settings (ziet er hetzelfde uit als voor Airtime)

Icecast2.jpg
De Icecast2 mediaserver

Libretime1.jpg
De Libretime streaming settings. Verbonden met de Icecast2 server via poort 8002

Libretime2.jpg
De Libretime Calender

Op deze link naar het Synology forum zijn meer instructies en tips te vinden.

Hierna kan zonder problemen deze installatie geüpdate worden door deze installatie (update-3.0.0-alpha.3) uit te voeren:
Informatie:
http://libretime.org/manual/upgrading
Download:
https://github.com/LibreTime/libretime/releases#update-3.0.0-alpha.3
Installatie door op de Docker terminal de volgende commando’s uit te voeren:
– wget https://github.com/LibreTime/libretime/releases/download/3.0.0-alpha.3/libretime-3.0.0-alpha.3.tar.gz
– sudo tar -zxvf libretime-3.0.0-alpha.3.tar.gz
– sudo chmod 777 libretime-3.0.0-alpha.3
– cd cd libretime-3.0.0-alpha.3
– ./install
Controleer na inlog in Libretime bij de status of alle services nog draaien en herstart deze indien noodzakelijk

Categorieën:Muziek, Synology NAS Tags:

Elske Dewall “heb het leven lief”

14 mei 2017 Geen reacties

Elske Dewall “heb het leven lief”

Leef als een kind van de wind en van de liefde
En herken de open blik in de ogen van een vreemde
Dans met de maan, sla je armen om de sterren
Ga je dromen achterna op de maat van de seizoenen

Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt
Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht
Heb het leven lief en wees niet bang, wees niet bang

Huil als het moet want je stikt in al je tranen
Maar ontwapen je verdriet met dezelfde overgave
Als waarmee je huilt, je kunt uit je as herrijzen
Het geluk van het moment zet een streep door het verleden

Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt
Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht
Heb het leven lief en wees niet bang, wees niet bang

Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
Heb het leven lief, pak de liefde vast en verlies haar niet
Heb het leven lief, met je ogen dicht, in het volle licht
Heb het leven lief en wees niet bang
Wees niet bang, wees niet bang

Categorieën:Muziek Tags:

Creating a .strm file so Kodi can read it and stream your radio station live

23 april 2017 Geen reacties

Creating a .strm file so Kodi can read it and stream your radio station live.
1. Go to local radio station that supports internet streaming and click on Listen live or whatever is related to listen live on your local station.
2. Right Click on background of the stream then click Inspect Element. @ 1:31
3. Find the stream source link within the html. Hit Ctrl + F on your keyboard and type “streamsrc” @ 1:47
4. Copy sreamsrc link [Ctrl + C] @ 2:44
5. Open Notepad and paste link [Ctrl + V] @ 3:06
6. Save file as an .strm file. @ 3:23
7. Open Kodi and add the folder that contains your stream files. @ 4:28

Voorbeeld, The Funk Radio op http://80.114.75.49:8000
Maak het bestand TheFunkStation.strm met de link hierboven als inhoud.
Maak op de Raspberry een map aan met de naam Live Radio Streams en zet het strm bestand daarin.
Voeg deze map als muziek bron / lokatie toe en geef deze in Kodi een naam.
De stream of streams zijn afspeelbaar.

Adding RSS media feeds
Adding RSS feeds to Kodi is as easy as adding most media sources, by selecting “add videos” or “add music” in the respective area of Kodi. Then type in the RSS feed address starting with rss://

Categorieën:Kodi, Muziek Tags:

VPN Manager for OpenVPN OpenELEC/LibreELEC Kodi

22 april 2017 Geen reacties
Categorieën:Kodi, Security Tags:

Twitter Capture and Analysis Toolset (DMI-TCAT)

23 februari 2017 Geen reacties

DMI-TCAT provides robust and reproducible data capture and analysis, and interlinks with existing analytical software. Analytical features are based on two main ideas:
captured datasets can be refined in different ways (search queries, exclusions, date range, etc.) and the resulting selections of tweets can be analyzed in various ways, mainly by outputting files in standard formats (CSV for tabular files and GEXF for network files)

https://wiki.digitalmethods.net/Dmi/ToolDmiTcat

Screenshots hier:
https://github.com/digitalmethodsinitiative/dmi-tcat/wiki

Resetting the TCAT Web login passwords
The TCAT Web logins are securely stored in an Apache htpasswd basic authentication file. To reset a password to a new value:
sudo htpasswd /etc/apache2/tcat.htpasswd admin
Substitute “admin” for the login username (the default logins are named “admin” and “tcat”).

Werkt niet met Ubuntu versies > 14.04

Categorieën:Twitter Tags:

Mysql server wachtwoord reset

23 februari 2017 Geen reacties

Bleek in webmin na een nieuwe installatie Mysql server niet toegankelijk omdat het wachtwoord onbekend was.
Het commando hieronder loste dit probleem op:

sudo dpkg-reconfigure mysql-server-5…. (afhankelijk van de versie, TAB laat na de 5. de juiste versie zien)

Categorieën:Algemeen, Security Tags:

SSL (https) Certificaat installeren in Synology DSM 6.0

19 februari 2017 Geen reacties

Op deze link naar de Synology Knowledge Database is informatie te vinden hoe je een certificaat installeert.

Categorieën:Security, Synology NAS Tags: